Hakkında

Köyümüzün uzaktan görünümü

Köyümüzün Adı : Turnalı
İlçesi : Araklı
Eski Adı : Os
İli : Trabzon

Demografik Bilgiler: Aralarında Evliya Çelebi’den Ziya Gökalp’e Prof. Dr Fuat Köprülü’ye kadar yerli ve yabancı 40 kadar araştırmacının eserleri belgelere dayalı verilerle isim-etnik köken ilişkilerini aydınlatmaktadır.

Anadolunun Dağında Ovasında Türk Mührü adlı eserinde Hilmi Göktürk yukarıda sayılan araştırmacıların tamamının eserlerine ve birçok başka kaynağa dayanarak Anadolu’daki yerleşim birimleriyle Türk kavimlerinin ilişkisini ortaya koymuştur. Bu listede verilen bilgilerde en önemli kaynaklardan biride Kaşkarlı Mahmut’un 12. yüzyılda yazdığı ünlü Divânu Lügati’t-Türk‘tür.

Doğu Karadeniz’deki yer isimleri incelendiğinde bu bölge insanının etnik kimliğinin oluşmasında Türk boylarının ne denli etkin olduğu açıkça görülür. Bu araştırmalar neticesinde OS  -köy-araklı(sürmene)-os yada uset kafkasyada türk kökenli grup, Türkçe’de  kerkes kuşu (anka kuşu) -ayrıca -Kutula (köyümüzde bir mera ) 12.yy bir türk hanının adı-ve buna benzer köyümüzde  türkmenlerde kullanılan yer isimleri vardır.

Yıl : 1486 41 Hane 5 Mücerred 5 Bive 2 Değirmen bulunmaktadır (Maliyeden Müdevver)
Yıl : 1515-1553 Defterlerde Kayıt Yok
Yıl : 1583 19 Hane 1 Değirmen ve Toplam 1000 akçelik gelir (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Beyan Defteri)
Yıl : 1878 70 Hane 150 Nufüs (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Beyan Defteri)
Yıl : 1990 1615 Nufüs
Yıl : 1997 1050 Nufüs
Yıl: 2000 1091 Nufüs

İle Uzaklığı : 57 km
İlçeye Uzaklığı : 24 km

1900’lü Yıllardan Beri Muhtarlarımız

 • Hasan Yılmaz
 • Mustafa Aşkar (Komli)
 • Mehmet Aşkar
 • İbrahim Egin
 • Hüseyin Şahintürk
 • Hüseyin Şahintürk
 • Bayram Keleş
 • Halit Bakırtaş
 • Zeki Aşkar
 • Mehmet Gülay
 • Hüseyin Şahintürk [Şimdiki Muhtarımız]

Turnalı Köyü Hakkında

Turnalı Köyü; Doğu Karadeniz’in güzel ili Trabzon’un Araklı ilçesine bağlıdır, eski adı “Os” olup ilçeye olan uzaklığı 24 km. ile olan uzaklığı ise 57 km dir. Üç tarafı dağlarla çevrili olan Turnalı Köyü, Karadere vadisinden geçen Araklı – Dağbaşı devlet yolu ile ilçeye bağlanır. Yüzölçümü yaklaşık olarak 2500 dönüm olan Turnalı Köyü; Pervane, Kestanelik, Taştepe köyleri ile komşudur. Köyümüzde genel olarak Karadenizin tipik özelliği olan dağınık bir yerleşim şekli hakimdir.

Geçim kaynakları genel olarak tarım ve hayvancılık olup bu kaynakların yetersiz oluşundan dolayı fazla göç veren köylerin başında gelmektedir. Göçler genellikle Kocaeli, Adapazarı, İstanbul gibi şehirlere ve süreli olarak Rusya, Libya, Irak, Türkmenistan ve İsrail gibi ülkelere olmaktadır. Köyümüzde yetiştirilen başlıca tarım ürünleri fındık, mısır ve patates olup bunlardan sadece fındık tıcari değer taşımaktadır. Mısır ve patates ise tüketim için yetiştirilmetkedir.

Köyümüzde büyük ve küçükbaş hayvancılığın yanında kısmende olsa arıcılık yapılmakta olup yılın Mayıs ayında başlayan yaylacılık yaklaşık olarak 4 ay sürmektedir. Halkımızın gittiği başlıca yaylalar Sumarova ve Ayranlı yaylalarıdır.

Köyümüzde ilk olarak 1956 yılıında yapılan ilkokuldan sonra 1998 yılında yapılan 4 derslikli ek bina ile 8 yıllık kesintisiz eğitime geçmiştir. Köyümüzde okumuşluk oranı yüksek olup çeşitli mesleklerde (İş Adamı; Hakim, Savcı, Avukat, Doktor, Öğretmen, Mühendis vb.) insanlar yetişmiştir.

Köyümüzde yine köyümüzün yetiştirdiği ünlü alimlerden, türbesi Araklı – Balahor -Bayburt yolu üzerinde bulunan Oslu Hacı Hasan Efendi tarafından yaptırılan 165 yıllık tarihi bir Cami ve misafirhane bulunmaktadır.

[Kaynak]