Küçükahmetoğulları

KÜÇÜKAHMETOĞULLARI

Sülalemizin kökeninin nereye dayandığını gösteren yazılı bir belge yoktur.Ancak büyüklerimizden duyduklarımıza dayanarak bazı şeyler söyleyebiliriz.

                           Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Çamlıtepe (Zuğa)köyünde Küçükahmetli mahallesi adıyla anılan bir mahalle var.Orada da halen Küçükahmetoğulları adıyla bilinen ve soy adları Küçük  olan birbirleriyle akraba aileler yaşamaktadır. Dedelerimiz o sülalenin bir parçasıdır Oradan gelerek eski adıyla Os, yeni adıyla Turnalı olarak bilinen  ve şu anda yaşamakta olduğumuz köye yerleşmişlerdir.Burada da Küçükahmetoğulları nın yaşadığı yer anlamına gelen  Küçükahmetli mahallesini kurdukları rivayet edilmektedir.

Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde de  Küçükahmetli mahallesi vardır ve orada da akrabalarımızın yaşamakta olduğu bilinmektedir.Dolayısıyla kendilerini Küçükahmetli yada Küçükahmetoğlu diye tarif eden ailelerin aynı akrabadan olma ihtimalleri çok yüksektir.

Araklı ya bağlı bir köy olan Karatepe (Mağdila) köyünde de yakın bir geçmişte oraya yerleşmiş olan akrabalarımız yaşamaktadır.Aynı şekilde  Kestanelik (Cimla) köyüne yerleşmiş bir amcamız bulunmaktadır.

         Soy adları Akyıldız olan sülalenin de Küçükahmetoğullarından yakın bir geçmişte soy adlarını değiştirerek ayrılmış olduğunu  hatırlatmak gerekmektedir.

Küçükahmetoğularının köyümüzde yerleşen koluyla alakalı ben Servet Küçük olarak kendi dedemin bağlı olduğu kolu öğrendiğim kadarıyla buraya aktarmaya çalışacağım.Diğer kolları o kollara mensup akrabalarımızdan öğrenmemiz gerekecektir.

                    Büyük dedemin babasının adı Salihtir.Onun babasının adı ise Mustafadır.Bilinen en eski isim Molla Mustafa olarak anılmaktadır.Hanımı şu anda Şahintürkler olarak bilinen sülalenin kızıdır.Ancak hangi kola mensuptur bilinmemektedir.Annesi ve babası ile alakalı bilgi de mevcut değildir.İki oğlu

 vardır.Şükrü ve Salih. Mollanın uşakları olarak anılırlar.Halk ağzında mollaşağlara dönüşmüştür.Şükrü SeferoğullarındanYosma Fatma  diye anılan Fatma Bakırtaş ile evlenmiştir.Ancak bu Fatma ananın ikinci evliliğidir. İlk evliliğinden  bir çoçuğu olmuştur. Kahyaoğlu Yemen Kethüdanın annesidir. Kocası ölünce  Küçükahmetoğullarından Şükrü ile evlenir.Fatma Ana ikisi kız yedisi erkek olmak üzere dokuz kardeştir.Kız kardeşi Çuhadaroğullarında evlidir.Bu günkü Seferoğulları  onun erkek kardeşlerinden türemiştir.   İkinci kocası olan Şükrü den Asiye isimli bir kızı olmuştur. Asiye Seferoğullarından dayı çocuklarından biri ile evlenir.Gençağa isimli çocuğu olmuştur.Fatma ana ikinci kocası olan Şükrü’yüde bir müddet sonra kaybetmiştir.Bu kez kayınbiraderi olan Salih ile evlenir.Bu evlilikten iki oğlan ve dört kız çocuğu daha dünyaya getirir.Oğullarından birinin adı Şükrüdür..Şükrü halasının kızı olan Medine ile evlenir.İki oğlu ve dört kızı olur. Birinci dünya savaşına katılır ve şehit  olur..Diğer oğlunun adı Mustafadır Dedesi gibi Molla Mustafa olarak anılır. Bugün halen de tanınmakta olan ve  Molla Mustafa olarak bilinen  kişidir..Fatma ananın yeni evliliğinden olan dört kızından üçüde ilk kız karedeşleri gibi Seferoğullarından dayılarının çocuklarıyla evlenmişlerdir.Diğer kız kardeşleri Gülay soy adı taşıyan akraba da evlidir ve Abdullah diye oğlu olmuştur.Molla Mustafa akrabadan Salih kızı Gülsüm  ile evlenir.Dört  kızı ve üç oğlu olur.Kızlarının ikisi Seferoğullarında halalarının çocukları ile evlidir.Diğer kız amcasının oğlu Bayram ile  diğeri teyzesinin oğlu olan Raşit Akyıldız ile evlenmiştir.Molla Mustafa’nın üç oğlundan ikisi Karatepe  (Mağdila) köyüne yerleşen  Hasan ve Bayramdır Diğer oğlu Hüseyin Turnalı köyünde kalmıştır

Hüseyin teyzesinin kızı olan Ayşe ile evlenir.Ayşe İmam Mehmet’in kızı olup Hacı İmam olarak bilinen Raşit Akyıldız ‘ın kız kardeşidir.İmam Mehmet’in Mustafa ve Medine diye iki çocuğu daha vardır.

 Molla Mustafa’nın ilk hanımı vefat eder.Aktaş (Zay mah.) sülalesinden yeni bir evlilik yapar.Hanımının adı yine Gülsümdür Aslan, Hasan ve Mecit adlarında üç oğlu daha olur.Gülsüm ananında ikinci evliliğidir.Birinci evliliğinden Sandıkçı Ali dayının (Ali Gülçebi) annesidir.

Akrabamız mensuplarından üniversite mezunu olanların listesi (4 yıl ve üzeri)

Servet KÜÇÜK (PAŞA) Maden Mühendisi

Mustafa KÜÇÜK (Hüseyin) Sınıf Öğretmeni

Murat KÜÇÜK  (Nevzat) Sosyoloji-Master

Yasemin KÜÇÜK OFLAR (Hüseyin) Sınıf Öğretmeni

Fidan KÜÇÜK EREN   (Hüseyin) Sınıf Öğretmeni

Özlem KÜÇÜK (Nevzat) İktisat-Master

Salih KÜÇÜK (Halil İbrahim) Maden Mühendisi

Huriye KÜÇÜK (Halil İbrahim) İlahiyat

Fatih KÜÇÜK (Murat) Uluslararası İlişkiler

Hümeyra KÜÇÜK (Murat) İlahiyat

Huri KÜÇÜK (Murat) Mütercim –Tercumanlık

Mustafa KÜÇÜK(Ahmet) Müdür –Sınıf Öğretmeni

Arife KÜÇÜK(Halit) Harita Mühendisi

Mehmet Ali KÜÇÜK (Mehmet) Mimar

Fahrettin KÜÇÜK (Hüseyin) Metalurji Mühendisi

Halit KÜÇÜK (Hüseyin) Mühendis

Salih KÜÇÜK (Osman) İlahiyat

Abdullah KÜÇÜK(Mustafa) İnşaat Mühendisi

Gülsüm KÜÇÜK (Mustafa) Sınıf Öğretmeni

Mehmet KÜÇÜK (Murat) İlahiyat

İdris KÜÇÜK(Murat) Veteriner

Ayşe KÜÇÜK (Adem) Tarih Öğretmeni

Zekeriya KÜÇÜK (Adem) Endüstri Mühendisi

Hatice KÜÇÜK (Şükrü) Öğretmen

Ahmet KÜÇÜK (Kemal) Elektrik ve Elektronik Mühendisi

Hasan KÜÇÜK (Mehmet Ali) Avukat

Osman KÜÇÜK (Hüseyin) Öğretmen

Hüseyin KÜÇÜK(Aslan) İnşaat Mühendisi

Zübeyir KÜÇÜK (Murat) Jeofizik Yüksek Mühendisi

Mustafa KÜÇÜK (Bayram) Savcı

Hüseyin KÜÇÜK (Aslan) İnşaat Mühendisi

Küçükahmetoğlu Sülalesine mensup olan ve Soy adları Akyıldız olarak değiştirilen kola mensup olanlar

Yusuf AKYILDIZ (Salih) Makine Mühendisi

Zühtü AKYILDIZ (Ali) Tarih Öğretmeni

Seyfullah  AKYILDIZ (Seymen) İktisat

Cemal AKYILDIZ (Seymen) Hava Pilot

Suavi AKYILDIZ(Seymen) Resim Öğretmeni

Hüseyin AKYILDIZ (Avni) Doktor

Fatma AKYILDIZ ÇUHADAROĞLU (Avni) Diş doktoru

Mustafa AKYILDIZ (Mehmet) Veteriner

Salih AKYILDIZ (Mehmet) Maden Mühendisi

Hüseyin AKYILDIZ (Baki) İnşaat Mühendisi

Mehmet AKYILDIZ (Murat ) Maden Mühendisi-Öğretmen

Gökhan AKYILDIZ (Yusuf)  Jeoloji Mühendisi

                                                                               Servet KÜÇÜK

                                                                servet.kucuk@taskomuru.gov.tr

Küçükahmetoğulları için 5 cevap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir